Toiminta­periaatteemme

Tutustu toiminta­periaatteeseemme

Pyydä tarjous

Toimintaperiaatteemme

Avanor -  luotettava yhteistyökumppani

Pyrimme aina toimimaan asiakaslähtöisesti ja asiakkaan parhaaksi. Tutustu alla oleviin toimintaperiaatteisiimme.

1. Kartoitus

Tulemme yhteydenottopyynnöstä kartoittamaan projektinne.

2. Suunnitelmat ja tarjous

Kartoituksessa määritellyssä laajuudessa teemme suunnitelmat ja laadimme tarjouksen. Tarjouksen laadimme kohdekohtaisesti kokonaisurakka-, yksikköhinta- tai tuntityö-muodossa.

3. Aikataulu

Sovimme aikataulun projektikohtaisesti, tilanteen mukaan nopeastikin. Aikataulu muodostuu projektin laajuudesta, suunnitelmien laadinnasta, materiaalien toimitusajasta ja työtilanteesta. Palvelukonseptissamme keskeinen tekijä on, että tuotamme palvelut omanatyönä.

4. Projekti

Aloituspalaverissa ennen töiden aloitusta käydään projektin eteneminen ja luonne asiakkaan kanssa läpi, jotta molemmilla osapuolilla on ymmärrys projektin tavoitteista ja niistä toiminpiteistä, joita suoritetaan, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Projektin
etenemistä seurataan projektin aikana ja tarvittaessa tilaajan kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Projektin valmistuttua loppukatselmuksessa todetaan tehdyt työt ja todetaan projekti onnistuneeksi.

5. Turvallisuus

Yrityksessämme panostamme turvallisuuteen pyrkimällä parantamaan työvälineitämme tasaisesti. Kehittyneet koneet, työkalut, suojavarusteet
ja siisteys työmaillamme ovat turvallisen työn toteutuksen perusta. Koulutus ja perehdytys on jatkuva prosessi, jota kehitämme koko ajan.

6. Työntekijämme

Yrityksemme, työjohtomme ja työntekijämme toimivat ammattimaisesti, järkevästi, projektin lähtökohdat tiedostaen, tehokkaasti kohti onnistunutta lopputulosta. Yrityksenä haluamme nostaa henkilökuntamme
osaamisen tasoa ja tukea henkilökuntamme koulutusta. Työjohtomme ja työntekijämme ovat yrityksemme tärkein osa toimivaa konseptiamme.